Проекти за отпускане на целево финансиране (Портфолио)

Промяна на размера на лихвените проценти по кредитите, които „Райфайзенбанк България“ ЕАД отпуска по Програмата на Фонд за насърчаване и подпомагане на Микро, малък и среден бизнес в Крумовград (Фонда)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото имам удоволствието да Ви уведомя, че ръководството на Фонда договори с „Райфайзенбанк България“ ЕАД намаляване на размера на лихвените проценти по кредитите (45% от проектната стойност на всеки проект), които Банката отпуска по Програмата за насърчаване на микро, малки и средни предприятия в Крумовград.

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене