Екипът

ЕКИПЪТ

Учредители и членове на Общото събрание на Сдружението са „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград.

Управителeн съвет

Красен Атанасов Кискинов

Красен Атанасов Кискинов

Председател на УС на Сдружението

Ирена Иванова Цакова

Ирена Иванова Цакова

Член на УС на Сдружението

 • Кратко представяне

  Инж. Ирена Цакова е директор „Разрешителни и правни дейности“ на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс”. Тя е мениджър с богат опит в опазването на околната среда. Започва работа в рудник „Челопеч" през 1999 г. през 2013 г. оглавява дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Избрана е за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 г. на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело "Mines and Money".

Веселин Георгиев Колов

Веселин Георгиев Колов

Член на УС на Сдружението

 • Кратко представяне

  Веселин Колов е член на Управителния съвет на Сдружение ”Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград” и юрисконсулт на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. Дружеството е един от двамата учредители на Сдружението, заедно с община Крумовград.

 • От колко време работите на настоящата си позиция?

  Работя в структурата на „Дънди Прешъс Металс“ Инк от 2007 г. Започнах работа като младши юрисконсулт в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, а от ноември 2012 г. заемам позицията юрисконсулт в крумовградското дружество. Член съм на УС на Фонда от юли 2019 г.

 • Каква е функцията ви в структурата на Фонда за малък и среден бизнес?

  Като юрист и член на УС моята функция е да изготвям, съгласувам, одобрявам документи, свързани с дейността на Фонда – от документите по учредяването му, през документи, необходими за ежедневната му дейност до проследяване на изпълнение на задължения на партньорите ни от „Райфайзенбанк България“ ЕАД, „Смарт А Груп“ ЕООД и община Крумовград.

 • По какъв начин допринасяте за успеха на Фонда?

  Накратко работата ми е да осигурявам правното съответствие на дейността на Фонда с действащото законодателство и правилата и процедурите на едноличния собственик на капитала на Дънди Прешъс Металс Крумовград.

  Моят принос към успеха на Фонда е в изготвянето, преглед и координацията на необходимата документация за дейността му, проследяване изпълнението на задълженията на заинтересованите страни – финансов и технически партньор, община Крумовград, която е учредител на Фонда, подготовката на заседанията на УС на Фонда, преглед, оценка и запознаване на ръководството на Дънди Прешъс Металс Крумовград с проектите.

 • Какви възможности според вас предоставя Фонда, на който сте член на УС?

  Възможностите за местната общност в района на гр. Крумовград са огромни. Такъв Фонд не е създаван и не е работил на територията на Република България, както и в цяла Източна Европа. Условията на кредитиране, ниският размер на собствено участие и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е механизъм, който дава огромно предимство на местния бизнес.

  Достъпът до финансов ресурс е изключително облекчен и позволява на местния бизнес да се развие, да продава и предоставя услуги и в други райони на страната, да създава нови работни места, които да добавят стойност към местната икономика. Това е един от механизмите както за задържане на младите хора в района, така и за завръщането им.

  Целта на Фонда е подпомагане на новостартиращи бизнес инициативи, които нямат възможност за собствено финансиране. Фондът има готовност да подкрепя проекти без финансова история и дейност, стига да могат да защитят и обосноват идеята си и финансовите параметри по нея.

Метин Байрамали Сали

Метин Байрамали Сали

Член на УС на Сдружението

Абидин Мехмед Хаджимехмед

Абидин Мехмед Хаджимехмед

Член на УС на Сдружението

В търсене на начин да осигури устойчиво развитие, Дънди Прешъс Металс Крумовград и община Крумовград създадоха Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес. С фонд от 5 млн.щ.д. стартира финансирането на проекти, създаващи нови работни места. Първите проекти са вече финансирани.

В ЦИФРИ И ПРОЦЕНТИ

Финансовият ресурс, който Сдружението ще разпредели в рамките на живота на рудник „Ада тепе“ е с общ размер на $ 10,000,000 осигурени както следва:

100%

Общ финансов ресурс (USD)

50%

Безвъзмездна финансова помощ, осигурени от "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД (USD)

50%

Кредитен ресурс от финансовия партньор на преференциални условия - KBC Банк България (предишна Райфайзен банк)

9

Успешни проекти

Кандидатствай за подкрепа

Тук можете да се запознаете с:

 • Проектната документация за кандидатстване;
 • Процеса по преглед, разглеждане и окончателно решение за подпомагане/неподпомагане на проектите;
 • Последващо проследяване изпълнението на заложените параметри по всеки конкретен проект.

Как протича процесът на кандидатстване?

Накратко процесът протича по следния начин:

01

Попълване на необходимата документация от кандидата

02

Консултации с експерти по техническа помощ и финансовата институция

03

Входиране на заявление за одобрение на проект

04

Разглеждане на проект от технически/финансов консултант и предоставяне на становище на УС на Фонда

05

Решение на УС на Фонда

06

Уведомяване на кандидата

07

При положителен отговор:

 • сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Фонда;
 • сключване на договор за кледит с финансовата институция.

Документация за кандидатстване

Съдържание:

 • 0_Насоки 08.09.2020.docx
 • 1_Заявление 08.09.2020.docx
 • 2.Приложение_Б_Бизнес_план 08.09.2020.docx
 • 3.Приложение_Б1_Финансови_прогнози 08.09.2020.xlsx
 • 4_Декларация_ММСП 08.09.2020.docx
 • 5.Приложение_Г_Декларация_на_кандидата.doc
 • 6_Справка_Персонал 08.09.2020.docx
 • 7_Контролен_лист 08.09.2020.docx
 • 8._Приложение_Ж_Критерии_и_методология_за_оценка 08.09.2020.docx

Кой може да се ползва от средствата на фонда?

За да осигури по най-добър начин целите си за осигуряване на устойчиво икономическо развитие на община Крумовград по време на експлоатация и след закриване на рудник „Ада тепе“, Фондът е важно да достигне до максимален брой физически и юридически лица, както и до новосъздадени бизнеси, регистрирани на територията на Община Крумовград.

Сред целевата група на фонда са жители на община Крумовград, бизнеси, които се развиват или стартират на територията на община Крумовград, които чрез средства от Фонда ще бъдат подпомогнати да станат устойчиви и независими от дейността на ДПМ Крумовград.

ПАРТНЬОРИ

Партньори в осъществяването на дейностите на Фонда са Смарт А Груп и Кей Би Си Банк България ЕАД.

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене