Проекти за отпускане на целево финансиране (Портфолио)

8_1505405811.jpg

Четвърти приемен период на проекти по Фонда за ММСБ в община Крумовград за 2021 г.

Четвърти приемен период на проекти по Фонда за ММСБ в община Крумовград за 2021 г.

Процедура ФММСП-011-2021 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

2_1505405809.jpg

Трети приемен период на проекти по Фонда за ММСБ в община Крумовград за 2021 г.

Трети приемен период на проекти по Фонда за ММСБ в община Крумовград за 2021 г.

Процедура ФММСП-008-2021 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

7_1505405811.jpg

Втори приемен период на проекти по Фонда за ММСБ в община Крумовград за 2021 г.

Втори приемен период на проекти по Фонда за ММСБ в община Крумовград за 2021 г.

Процедура ФММСП-008-2021 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

3_1505405810.jpg

Уведомление от Фонд за ММСБ в Крумовград за намалени лихвени проценти по кредити

Уведомление от Фонд за ММСБ в Крумовград за намалени лихвени проценти по кредити

Процедура ФММСП-008-2021 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

12_1505405812.jpg

Първи прием на проекти и консултации през февруари 2021 г.

Първи прием на проекти и консултации през февруари 2021 г.

Процедура ФММСП-008-2021 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

4_1505405810.jpg

Седми прием на проекти и консултации (16.11.2020 г. - 30.11.2020 г.)

Седми прием на проекти и консултации (16.11.2020 г. - 30.11.2020 г.)

Процедура ФММСП-005-2020 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

6_1505405810.jpg

Шести прием на проекти и консултации (19.10.2020 г. - 06.11.2020 г.)

Шести прием на проекти и консултации (19.10.2020 г. - 06.11.2020 г.)

Процедура ФММСП-005-2020 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

5_1505405810.jpg

Пети прием на проекти и консултации през септември 2020 г.

Пети прием на проекти и консултации през септември 2020 г.

Процедура ФММСП-005-2020 за подбор на проекти, финансирани от Фонд за подпкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене