Кой може да се ползва от средства от фонда?

За да осигури по най-добър начин целите си за осигуряване на устойчиво икономическо развитие на община Крумовград по време на експлоатация и след закриване на рудник „Ада тепе“, Фондът е важно да достигне до максимален брой физически и юридически лица, и новосъздадени бизнеси, регистрирани на територията на Община Крумовград.

Финансовият ресурс, който Сдружението ще разпредели в рамките на живота на рудник „Ада тепе“ е с общ размер на $ 10,000,000 осигурени както следва:

 • $ 5,000,000 (пет милиона щатски долара), съставляващи безвъзмездна финансова помощ, осигурени от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД
 • $ 5,000,000 (пет милиона щатски долара), съставляващи кредитен ресурс, който се осигурява от финансов партньор при преференциални условия – Райфайзен банк;

Сред целевата група на фонда са жители на община Крумовград, бизнеси, които се развиват или стартират на територията на община Крумовград, които чрез средства от Фонда ще бъдат подпомогнати да станат устойчиви и независими от дейността на ДПМ Крумовград;

Тук можете да се запознаете с:

 • Проектната документация за кандидатстване.
 • Процеса по преглед, разглеждане и окончателно решение за подпомагане/неподпомагане на проектите.
 • Последващо проследяване изпълнението на заложените параметри по всеки конкретен проект.

Как протича процесът на кандидатстване?

Накратко процесът протича по следния начин:

 1. Попълване на необходимата документация от кандидата;
 2. Консултации с експерти по техническа помощ и финансовата институция;
 3. Входиране на заявление за одобрение на проект;
 4. Разглеждане на проект от технически/финансов консултант и предоставяне на становище на УС на Фонда;
 5. Решение на УС на Фонда;
 6. Уведомяване на кандидата;
 7. При положителен отговор:
  • сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Фонда;
  • сключване на договор за кледит с финансовата институция;

Документация за кандидатстване

Документацията за кандидатстване може да намерите приложена към всяко обявление, публикувано в раздел [ОБЯВЛЕНИЯ] на сайта.

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене