НОВИНИ

Връчване на плакети_ФММСБ_11122019.jpg

Първите проекти получиха средства от Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград

На 11 декември 2019 г. в залата на община Крумовград предприемачи от града получиха официално плакети и сертификати за финансирани свои бизнес проекти. Церемонията бележи важна стъпка в развитието на Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Плакетите бяха връчени от учредителите на Фонда д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс и изпълнителен директор за България, Абидин Хаджимехмед, зам. кмет на община Крумовград.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ разказа за дейностите на Фонда през изминалата година. Проектите са получили грантово финансиране на обща стойност 368 492 лв. и гарантирани банкови кредити в размер на 375 492 лв. Работните места, които ще бъдат създадени с реализирането им, са 17.

Първите шест фирми, получили средства от Фонда, са:

 • „ОРЕГАНО БГ“ ЕООД

  Проект: „Разширяване на капацитета за производство и разпространение на продукция от замразени зеленчуци и горски гъби чрез закупуване на машини и специализирана транспортна техника“ и Проект: „Разширяване капацитета за производство на етерични масла от хвойна плод и вършина, иглолистна вършина, бял риган, чрез закупуване на ново технологично оборудване“

 • „ТИМ ПЛЮС“ ООД

  Проект: „Разширяване производството на ПВЦ и алуминиева дограма чрез закупуване на машини и оборудване“

 • „АРГРУП РОДОПИ“ ЕООД

  Проект „Разширяване на хотелска база. Наемане и ремонт на сграда с 15 стаи (13 двойни стаи и 2 студия)“

 • „ЕЛИТ ТРАНС“ ЕООД

  Проект „Разширяване на дейността на компанията чрез закупуване на автобус и оборудване на център за технически прегледи“

 • „ПЧЕЛИЧКА – 2015“ ООД

  Проект „Разширяване на дейността на дружеството чрез закупуване на ново оборудване и внедряване на услугата автоматично пране на килими“

Създаването на фонда води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград беше подписан Меморандум за разбирателство. В съответствие с договореностите по Меморандума страните обединиха усилия и продължават да работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на общината чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитието на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието.

Учреден през юли 2019 г., фондът ще разпредели общо 10 млн. долара, 5 млн. долара осигурени като грант от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, и 5 млн. долара осигурени като заемен капитал от Райфайзенбанк България, в рамките на периода на експлоатация на рудник „Ада тепе“. Средствата са насочени за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Следвайки своите принципи в района, където развива дейност, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград създадоха Фонда с цел:

 • Осигуряване на устойчиво развитие на община Крумовград по време на експлоатация и след закриване на рудник „Ада тепе“;
 • Създаване на нови работни места и дълготрайна заетост;
 • Подобряване благосъстоянието и качеството на живот на населението на община Крумовград.

Партньори в осъществяването на дейностите на Фонда са Смарт А Груп и Райфайзен Банк:

 • Смарт А Груп е асистент в осъществяване целите на Фонда; извършва консултации за изготвяне на документи за кандидатстване, проверка на съответствието на проектите по процедурата и дейности по мониторинга и подпомагане изпълнението на сключените договори.
 • Райфайзен Банк е финансиращата институция, която разглежда проектите и извършва финансова проверка, която може да включва оценка на кредитоспособността на кандидата и предварителните финансови показатели на проекта.

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене