НОВИНИ

manager.bg-14.04.2021_obsta-snimka.l.webp

Да правиш повече, отколкото обещаваш

„Дънди Прешъс Металс“ продължава да работи за благосъстоянието на хората и развитието на местната икономика в регионите, в които оперира.

Срещаме се с предприемачи от Крумовград, които дават тласък на производствата и услугите си чрез иновативния инструмент от програмата на компанията за социална отговорност и устойчиво развитие – Фонда за насърчаване и подпомагане на микро-, малък и среден бизнес.

2020 г. е първата цяла производствена година за рудник „Ада тепе“. За ръководството и екипа на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ поводите за удовлетворение са много. Не само защото това е единственият новооткрит рудник в страната за последните 40 години. Веднага след официалния старт на добивните дейности и преработката на златосъдържаща руда оптималните технологични показатели са постигнати безопасно и устойчиво. В същото време дружеството продължава да работи за благосъстоянието на хората в общината и за развитието на местната икономика.

„Екзистенциално важно за компанията е да знае причината за своето съществуване“, казва изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс“ проф. д-р инж. Илия Гърков. За дружествата в България това означава да разкриват ресурси и да създават стойност, така че служителите, обществото, инвеститорите, клиентите и партньорите да виждат мястото си в организацията или при взаимодействието си с нея. „Оперативният модел, който следваме, ни осигурява както стабилна рамка за развитие, така и ни предизвиква да мислим извън рамките. Колкото по-добър баланс постигаме, толкова по-успешна е компанията ни. Ключът е в доверието“, споделя още инж. Гърков. То се поддържа с подход на открито представяне на намеренията на дружеството и вслушване в притесненията, препоръките и предложенията на заинтересованите страни.

„Стъпвайки в страната, ръководството на „Дънди Прешъс Металс“ пое ангажимент да прави повече, отколкото обещава“, напомня инж. Гърков. Това е и един от водещите принципи, който той следва и насърчава всички свои колеги да спазват. „Добър пример за това е Крумовград, където далеч преди началото на производството компанията обеща, че 95% от заетите в рудник „Ада тепе“ ще са хора от общината. Към края на 2020 г. процентът вече е 97“, посочва изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс“.

„Със сключения още през 2015 г. Меморандум за разбирателство с Община Крумовград се съгласихме да работим в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите чрез сътрудничество в социално-икономическото развитие, въвеждане на стимули за малък и среден бизнес, подкрепа в здравеопазването и образованието. Резултатите ни са красноречиви – градът започна да се оживява с младите хора, които искат да създадат семейства там, където са корените им, а възможността да работят близо до дома си ги задържа или връща в България.“, разказва инж. Гърков.

Един от стимулите, който компанията предлага за развитието на местната икономика, е създаването на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро-, малък и среден бизнес в община Крумовград“. Учреден през 2019 г. от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и общината, фондът ще разпредели общо 10 млн. долара – 5 млн. долара, осигурени като грант от компанията и 5 млн. долара, осигурени като заемен капитал от „Райфайзенбанк България“ в рамките на периода на експлоатация на рудник „Ада тепе“ за стартиращи бизнеси или предприемачески проекти в сфери извън добива и преработката.

Планираната частна инвестиция повишава конкурентоспособността на малките фирми и допринася за откриване на нови работни места. Осигурените под формата на заемен капитал средства от партньора по проекта „Райфайзенбанк“ предоставят не само свеж финансов ресурс, но и възможност за устойчивост на фонда напред в бъдещето.

"Много рядко хората биха свързали рудник с биоразнообразие. В нашия рудник имаме два вида защитени костенурки - шипоопашата и шипобедрена костенурка, за които компанията полага усилия да изучава и опазва вече 10 години", коментира още Гергана Тодорова. И в аванс тя съобщи, че скоро предстои да бъде открита музейна експозиция, показваща археологическите находки, намерени и реставрирани на хълма "Ада тепе".

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене