НОВИНИ

video_thumb.jpg

Проекти за близо 4 милиона лева е подкрепил за година „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“

Общо 33 проекта са подкрепени от началото на работата на „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“. Разкрити са 95 устойчиви работни места, като над 40 процента от тях през 2021 г. - най-кризисната за българското общество година. Това отчете по време на виртуално информационно събитие за обявяване на новоодобрените за финансиране фирми изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс“ за България проф. д-р инж. Илия Гърков.

Минното предприятие заедно с община Крумовград са сред учредителите на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“.

Инж. Гърков допълни, че само през 2021 г. са подкрепени 13 проекта и са назначени 43 души. Общата стойност на тези проекти е близо 3 900 000 лв., като 2 069 980,50 лв. е размерът на отпуснатите грантове, 1 372 463,09 лв. на гарантираните банкови кредити и 382 493,73 лв. на самоучастието на бенефициентите, отчете председателят на УС на Сдружението Красен Кискинов.

Той уточни, че проектите са в сферата на земеделието и животновъдството, на производството и на услугите. Сред тях са изграждане на мандри, на оранжерии за зеленчуци, за преработка на дървесина, производство на облекло, осигуряване на обществен транспорт в община Крумовград и оборудване на стоматологични кабинети. Сред получилите финансова подкрепа проекти е и ново предприятие за консервиране и замразяване на зеленчуци, което си осигурява суровините от местни производители.

„Този проект за близо милион открива 20 работни места и индиректно осигурява изкупуване на продукцията от пипер на всички, които смениха тютюна с производство на пипер на територията на община Крумовград“ , каза кметът на родопската община Себихан Мехмед.

По думите на Красен Кискинов, въпросният проект на стойност над установения праг от 200 000 евро е пример за създадената през изминалата година нова възможност за подпомагане на големи проекти, попадащи в очертаните приоритетни области, чрез решение на УС на Сдружението и одобрение на Общото събрание на управляващия орган.

За привличане на повече кандидати през 2021 г. е променена и схемата за финансиране на проектите, като размерът на гранта, който фондът отпуска, бива увеличен на 55 процента, а размерът на кредита - намален на 35 процента при запазване на 10-процентово участие на бенефициента. Като друга промяна Кискинов посочи и възможността пред Фонда да кандидатстват и лица, които не са жители на община Крумовград. Условието е да разкрият минимум 3 нови устойчиви работни места на пълен работен ден, а дейността на предприятието да се осъществява на територията на община Крумовград.

„Мисля, че ако през 2019 г. фондът пропълзяваше, а през 2020 г. прохождаше, то сега вече крачи с пълни крачки и действа“ , каза по време на събитието кметът на община Крумовград Себихан Мехмед.

Тя даде пример и за това как практики от чужбина биват внедрявани в общината чрез одобрен проект на завърнал се от Англия млад човек, който ще създаде 5 оранжерии на площ от 5 дка за целогодишно производство на зеленчуци с помощта на фотоволтаици и термопомпи.

Изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс“ подчерта, че целите на общия за Дънди и за община Крумовград фонд е на първо място осигуряване на устойчивото развитие на общината с устойчив бизнес, което е предпоставка за работа. „Там, където има работа има и хора, има общество“, каза още проф. д-р инж. Илия Гърков.

Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ води началото си от май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград е подписан Меморандум за разбирателство, според който дружеството за добив и преработка на златосъдържащи руди и община Крумовград обединяват усилия и работят в дух на партньорство. Сред основните цели са осигуряване на устойчиво икономическо развитие на община Крумовград чрез подпомагане развитието на микро, малки и средни предприятия, стимулиране на предприемачеството и създаване на нови работни места. Идеята е да се постигне устойчиво развитие на община Крумовград, да се повиши благосъстоянието на населението по време на експлоатация и след като рудникът „Ада тепе“ затвори врати.

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене