Информационни срещи по Фонда за ММСБ в община Крумовград - месец май 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от

„ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН бизнес“ в ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Относно: График за провеждане на информационните срещи и консултации

Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ организира през месец май 2022 г. информационни срещи по следния график:

ДатаМясто и час
10.05.2022 г. (Вторник):
  • среща в „Зелен център“ - с. АВРЕН от 10.00 ч.;
  • среща в Читалище „Искра-1960“ (село Токачка) от 13.00 ч.
11.05.2022 г. (Сряда):
  • среща в ресторант в с. Поточница от 10.00 ч.;
  • среща в Читалище „Д-р Петър Берон-1946“ в с. Странджево от 13.00 ч.;
12.05.2022г. (Четвъртък):
  • Среща в зала на Общински съвет гр. Крумовград от 11.00 ч., ул. Трети март 3
  • Експерти по техническа и финансова помощ ще участват на информационните срещи и при интерес ще предоставят консултации, препоръки и напътствия.
  • При необходимост ще се включат и консултанти от финансовия партньор "Райфайзенбанк България" ЕАД.

Графикът на информационните срещи и консултации е публикуван на интернет страницата на община Крумовград: https://krumovgrad.bg/


Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

Търсене