В медиите

bnr.bg-11.12.2019.jpg

С шест одобрени проекта стартира фондът за подкрепа на малкия и среден бизнес в Крумовград

С шест одобрени проекта стартира фондът за подкрепа на малкия и среден бизнес в Крумовград, финансиран от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс". Отпуснатите средства са в размер на 368 492 лева, а гарантираните банкови кредити са на стойност 375 492 лева. Фондът разполага с 10 млн. щатски долара, от които 5 милиона се предоставят безвъзмездно от „Дънди Прешъс Металс“, а 5 милиона се дават като кредити от Райфайзен банк.

В тържествена обстановка заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджимехмед и вицепрезидентът на "Дънди" инж. Илия Гърков връчиха сертификати на предприемачите.

 

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене