В медиите

Vestnik_Zdravey-01.jpg

БЛАГОДЕНСТВИЕТО КАТО ОБЕКТ НА ЖЕЛАНИЕТО ИЛИ КАК ЩЕ ГО СТИГНЕМ КРУМОВГРАД

Уважаеми читатели, предлагам да поговорим за благоденствието като обект на желанието. И да потърсим отговор на въпроса дали то е възможно за общините в България или ще си остане несбъднат блян за наивници?

Ще започна с красивите думи на великата Емили Дикинсън: „За да направиш ливада, е нужно пчела и детелина. Пчела и детелина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчели и детелини няма.“

В едно определение се казва, че мечтата - това е предметът на желанията и стремежите. Те могат да имат духовни и материални измерения, да бъдат индивидуални или общностни. Благоденствието на общината, в която живеем, е общностна мечта. Осъзнато или не, всеки индивид иска доброто за това място, защото знае, че ще му е добре на него, на неговите деца, на неговите родители.

В съвременния свят има един универсален начин, който води съответната териториална единица до траен икономически просперитет. А, от там и до духовен цъфтеж - необходими са инвеститори и инвестиции. Започва се с първоначално вложение за изграждане на рентабилно производство, което, освен всичко друго, трябва да отговаря на екологичните стандарти на ЕС (включително и на „Натура 2000“). Всяка следваща година се инвестират нови и нови средства - в предприятието, както и в подкрепа на малкия и среден бизнес в региона. Създават се стотици нови работни места, заплащането надхвърля средното за страната. Инвестират се значителни средства, с които се подпомага общината в реализацията на значими проекти.

Вече чувам как някой казва: „Миланов, всичко е прекрасно, но това са само теории. Къде в България се случват подобни неща?!“ Случват се, случват се, любезни ми читателю! И аз веднага ще дам пример с община Крумовград.

Развитието на Крумовград и района през последните години е неразривно свързано с дейността на „Дънди Прешъс Метълс Крумовград“ ЕАД. Златодобивното дружество донесе редица положителни промени: нови работни места, инвестиции, проекти в инфраструктурата, образованието и културата. Първоначалното вложение беше 164 млн. долара, като през 2019 г. са инвестирани още 56 млн. лева. Заетите в дружеството са 278 човека, от които 42 са жени. Освен това, чрез подизпълнители, други 258 също намират своето препитание. Наетите нови фирми в Крумовград и общината, само през второто тримесечие на 2020 година, са общо 41. Създаден беше Фонд за насърчаване и подпомагане на малкия и среден бизнес. Бяха одобрени три проекта на обща стойност 696 578 лв., в резултат на което са разкрити 9 работни места. Очакват се още.

Опазването на околната среда е сред основните приоритети на „Дънди“. В момента се работи върху рекултивацията и запазването на биоразнообразието. Мерките за съхранение на околната среда надхвърлят заложеното в българското законодателство. Изпълняват се и всички изисквания на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Необходимостта от развитието на човешките ресурси води и до инвестиции в образованието. Реалната подкрепа е в две направления - дуално обучение и стажантски програми.

Инициативите в полза на местните общности е запазена марка на „Дънди Прешъс Металс”. Само в община Крумовград тяхната стойност за 2020 г. е 1 600 000 лв. Те са предназначени за: местната болница и медицински център; за рехабилитация и реконструкция на улици; подкрепят се културни дейности и самодейни състави. С участието на Националния археологически институт с музей към БАН се извършва издирване на археологически паметници. От изключителна важност за хората е това, че дружеството се включва в усилията на общината за осигуряване с вода в редица села. За борбата с Сovid-19, общо за България, са дарени 320 хиляди лв. Изброяването може да продължи още дълго. Но, мисля, че картината е ясна.

Започнах с един въпрос и с една мисъл. Ще завърша с отговор на въпроса и с друга мисъл. Въпросът беше дали благоденствието е възможно за общините в България или ще си остане несбъднат блян за наивници? От изнесените факти, отговорът е очевиден - да, възможно е и е напълно реално и постижимо. Примерът с Крумовград е красноречив, но далеч не е единствен - Челопеч, Златица, Пирдоп, Мирково, Панагюрище…

Лес Браун казва: „Често не изживяваме мечтите си, защото сме прекалено заети да изживяваме страховете си.“ Хората в Крумовград надживяха страховете си - реални или резултат на полуистини и слухове, и вече изживяват мечтата си за процъфтяващ и модерен град с висок стандарт на живот!

Георги МИЛАНОВ

ЕТИКЕТИ:

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене