В медиите

dundee_fund_bulpress-1.jpg

Фондът за насърчаване на микро и малкия бизнес на Дънди Прешъс Метълс обяви проектите които ще финансира в община Крумовград тази година

Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград официално обяви проектите, финансирани през 2020 г.

След началото на дейността на Фонда, създадените работни места са 52.

На 7 януари 2021г. чрез видео-конферентна връзкасе проведе официалното годишно събитие наСдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“, на което бенефициентите,подкрепени от Фонда,получиха плакети и сертификати за финансираните им през 2020 г. бизнес проекти. Церемонията отразявауспеха в усилията на Фонда и местния бизнес за устойчивото развитие на община Крумовград и насърчаването на бизнес инициативите в региона.

На събитието присъстваха учредителите на Фонда – община Крумовград, представлявана от кмета г-жа Себихан Мехмед, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, представлявано от проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ за България, Красен Кискинов – председателна Фонда и членовете на Управителния съвет, представители на „Смарт А Груп“ ЕООД – консултант по техническа помощ, представители на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, представители на фирмите, получили финансиране от Фонда и регионални медии.

„Надявам се, че трудната 2020г. е преминала. Мога само да се радвам на постигнатото през изминалата година.“ – сподели г-жа Себихан Мехмед

„Поздравявам всички участници в този проект. Поздравявам хората, които направиха проектите и успяха да ги защитят. Всичко това показва, че който работи, той ще постигне резултат от своята работа. Нека новата 2021г. бъде здрава, ползотворна и успешна.“ – отбеляза проф. д-р инж. Илия Гърков.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“представи дейността на Фонда през изминалата година. Като изброи предизвикателствата пред работата на Фонда в условия на пандемията от Covid-19, той подчерта положените усилия и вложената енергия за реализиране на проектите от страна на всички участници.

През 2020 г.са финансирани 14 проекта на обща стойност2 852 946.56 лв. – 6 в сферата на производството, 3 в областта на животновъдството и земеделието, и 5 проекта в областта на услугите. Работните места, създадени с реализирането им, са 35.

Съвкупно, от началото на дейността на Фонда през юли 2019 г., са финансирани общо 20 проекта и са създадени 52 работни места на стойност 3596930.56лв.

По традиция, макар и от дистанция, сертификатите и плакетите на участниците бяха „връчени“ от учредителите на Фонда г-жа Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград, и проф. д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

Списък на проектите и фирмите, получили средства от Фонда през 2020 г.:

 • „Софта Трейд“ ООД - Изграждане на линия за производство на пелети от дървесина с капацитет 500 кг/час
 • ЗП Владимир Хаджиев - „Закупуване и монтаж на модулен обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти с капацитет 300 литра на ден“
 • „Моллови 2005“ ООД - „Разширяване капацитета за преработка на дървесина и въвеждане на нови продукти“
 • „Дурал“ ООД - „Подобряване на конкурентоспособността на „Дурал“ ООД чрез разширяване на дейността и внедряване на ново оборудване“
 • „Зара БГ“ ЕООД - ”Цех за производство на корпусни мебели и изделия от дърво“
 • “Хамат“ ЕООД - „Разширяване капацитета на производство на материали за уплътнители за капачки“
 • „Ася Джан“ ЕООД - „Закупуване на оборудване за заведение за бързо обслужване“
 • “Транс Груп Крумовград” ООД - „Закупуване на колесен многофункционален багер с челен товарач“
 • ЗП Неждет Хасан Байрактар - „Изграждане на овцеферма за 200 овце за месо“
 • „ИСИМЕД“ ЕООД - „Закупуване на машини“
 • “КАДСТАР“ ЕООД - „Закупуване на геодезическо оборудване – дигитален нивелир Leica LS 10 комплект и GNSS Leica GS 18L“
 • „Д-Р КОСТА БАТКОВ – 2010“ ЕООД - „Закупуване на оборудване за ветеринарна амбулатория за животни в гр. Крумовград, общ. Крумовград“
 • ЗП Владимир Алеков Хаджиев - „Закупуване на техника и оборудване“
 • „Джи и Джи Груп“ ЕООД - „Производство на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба от рециклируем материал в с. Поточница, общ. Крумовград“

Допълнителна информация:

Създаването на фонда води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград беше подписан Меморандум за разбирателство. В съответствие с договореностите по Меморандума страните обединиха усилия и продължават да работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на общината чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитието на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието.

Учреден през юли 2019 г., фондът ще разпредели общо 10 млн. долара, 5 млн. долара осигурени като грант от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, и 5 млн. долара осигурени като заемен капитал от Райфайзенбанк България, в рамките на периода на експлоатация на рудник „Ада тепе“. Средствата са насочени за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Следвайки своите принципи в района, където развива дейност, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград създадоха Фондас цел:

 • Осигуряване на устойчиво развитие на община Крумовград по време на експлоатация и след закриване на рудник „Ада тепе“;
 • Създаване на нови работни места и дълготрайна заетост;
 • Подобряване благосъстоянието и качеството на живот на населението на община Крумовград.

Партньори в осъществяването на дейностите на Фонда са СмартА Груп и Райфайзен Банк.

СмартА Груп е асистент в осъществяване целите на Фонда; извършва консултации за изготвяне на документи за кандидатстване, проверка на съответствието на проектите по процедурата и дейности по мониторинга и подпомагане изпълнението на сключените договори.

Райфайзен Банк е финансиращата институция, която разглежда проектите и извършва финансова проверка, която може да включва оценка на кредитоспособността на кандидата и предварителните финансови показатели на проекта.

За въпроси и допълнително информация:

Гергана Тодорова - ръководител „Комуникации“
“Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; 0887592729

ЕТИКЕТИ:

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене