В медиите

bnr.bg-16.12.2019.jpg

Красен Кискинов: Местната бизнес общност в Крумовград демонстрира голяма предприемчивост

Управителният съвет на Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малки и средни предприятия в Крумовград разгледа 14 проекта, постъпили от местни предприемачи. От тях финансиране получиха 7 проекта, предложени от 6 фирми. Фондът стартира през юли 2019 година. Той е създаден от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс" с цел устойчиво развитие на икономиката в община Крумовград.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет: Местната бизнес общност се оказа доста предприемчива. Бяха представени 14 проекта, които кандидатстваха за финансиране от Фонда. Едновременно с безвъзмездните средства във вид на грант от Фонда, всеки спечелил проект привлича и финансиране от банката-партньор под формата на кредит в същия размер. Досега кандидатстващите проекти са много добри и жизнеспособни.

През 2020 година предвидените средства са 3 милиона щатски долара - една значителна сума, усвояването на която е голямо предизвикателство пред местния бизнес. Критериите за оценка на проектите са публични и са публикувани на сайта на община Крумовград.подкрепата на бизнесначинания от страна на Фонда за момента е ограничена за предприятия, които са със седалище и адрес на управление на територията на община Крумовград. Също трябва предприятията да са притежавани и управлявани от жители на община Крумовград.

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: София 1000, България

ул. Бачо Киро 26, етаж 3

Офис: +359 728 68 226

Моб.: +359 887 592 729

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене