В медиите

bnr.bg-13.12.2019.jpg

Жулиета Хубенова: Одобрените проекти от Фонда за малък и среден бизнес имат бъдеще

Фондът за подкрепа на микро, малък и среден бизнес в Крумовград, финансиран от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс", вече одобри седем проекта на 6 местни фирми. При оценка на кандидатите важна роля играят експертите от Консултантската група "Смарт А".

Жулиета Хубенова: Ние извършваме техническата оценка на компаниите и оценката за допустимост на самите проекти и на кандидатите. Даваме нашите становища на Управителния съвет на Фонда. Описваме какви са рисковете, силните и слабите страни на самите проекти, за да бъде по-лесно на Управителния съвет да вземе решение за одобрение на финансирането. Също описваме какво е икономическото състояние на самия бизнес и дали би могъл да поеме такива инвестиции, за каквито кандидатства. Много важно е и откриването на работни места, затова правим оценка колко работни места ще бъде създадени, на каква стойност и какво ще бъде повишаването на производителността на компаниите.

 

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене