В медиите

bnr.bg-12.12.2019.jpg

Абидин Хаджимехмед: През 2020 година очакваме още по-голяма активност от бизнеса в Крумовград

Заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджимехмед определя стартът на Фонда за микро, малък и среден бизнес като успешен: На специална церемония инж. Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България, и Абидин Хаджимехмед връчиха на шестте фирми с одобрени проекти сертификат и плакет. Проектите са получили грантово финансиране на обща стойност 368 492 лв. и гарантирани банкови кредити в размер на 375 492 лв.

Ето част от коментара на заместник кмета на община Крумовград Абидин Хаджимехмед:

Абидин Хаджимехмед: Община Крумовград е партньор във Фонда. Банката като партньор, "Смарт А" като консултант и Управителният съвет като краен стадий в целия процес, сме убудени, че тези проекти имат бъдеще. Те ще отговарят на изискването за устойчивост минимум 5 години. Целта е създаване на работни места. Една част от одобрените проекти са в сферата на производствената дейност, което предполага добър анализ от страна на предприемачите, за да имат готовност да реализират своята продукция и да имат пазари извън община Крумовград. Останалата част от проектите е в сферата на услугите. Тези услуги ще бъдат за гражданите на общината, разбира се, и ще създадат нови работни мести, т.е. ще бъдат от полза за хората, за техния комфорт, надеждност и т.н.

 

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене