В медиите

bnr.bg-16.12.2019.jpg

Управителният съвет на Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малки и средни предприятия в Крумовград разгледа 14 проекта, постъпили от местни предприемачи. От тях финансиране получиха 7 проекта, предложени от 6 фирми. Фондът стартира през юли 2019 година. Той е създаден от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс" с цел устойчиво развитие на икономиката в община Крумовград.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет: Местната бизнес общност се оказа доста предприемчива. Бяха представени 14 проекта, които кандидатстваха за финансиране от Фонда. Едновременно с безвъзмездните средства във вид на грант от Фонда, всеки спечелил проект привлича и финансиране от банката-партньор под формата на кредит в същия размер. Досега кандидатстващите проекти са много добри и жизнеспособни.

През 2020 година предвидените средства са 3 милиона щатски долара - една значителна сума, усвояването на която е голямо предизвикателство пред местния бизнес. Критериите за оценка на проектите са публични и са публикувани на сайта на община Крумовград.подкрепата на бизнесначинания от страна на Фонда за момента е ограничена за предприятия, които са със седалище и адрес на управление на територията на община Крумовград. Също трябва предприятията да са притежавани и управлявани от жители на община Крумовград.

bnr.bg-13.12.2019.jpg

Фондът за подкрепа на микро, малък и среден бизнес в Крумовград, финансиран от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс", вече одобри седем проекта на 6 местни фирми. При оценка на кандидатите важна роля играят експертите от Консултантската група "Смарт А".

Жулиета Хубенова: Ние извършваме техническата оценка на компаниите и оценката за допустимост на самите проекти и на кандидатите. Даваме нашите становища на Управителния съвет на Фонда. Описваме какви са рисковете, силните и слабите страни на самите проекти, за да бъде по-лесно на Управителния съвет да вземе решение за одобрение на финансирането. Също описваме какво е икономическото състояние на самия бизнес и дали би могъл да поеме такива инвестиции, за каквито кандидатства. Много важно е и откриването на работни места, затова правим оценка колко работни места ще бъде създадени, на каква стойност и какво ще бъде повишаването на производителността на компаниите.

 

bnr.bg-12.12.2019.jpg

Заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджимехмед определя стартът на Фонда за микро, малък и среден бизнес като успешен: На специална церемония инж. Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България, и Абидин Хаджимехмед връчиха на шестте фирми с одобрени проекти сертификат и плакет. Проектите са получили грантово финансиране на обща стойност 368 492 лв. и гарантирани банкови кредити в размер на 375 492 лв.

Ето част от коментара на заместник кмета на община Крумовград Абидин Хаджимехмед:

Абидин Хаджимехмед: Община Крумовград е партньор във Фонда. Банката като партньор, "Смарт А" като консултант и Управителният съвет като краен стадий в целия процес, сме убудени, че тези проекти имат бъдеще. Те ще отговарят на изискването за устойчивост минимум 5 години. Целта е създаване на работни места. Една част от одобрените проекти са в сферата на производствената дейност, което предполага добър анализ от страна на предприемачите, за да имат готовност да реализират своята продукция и да имат пазари извън община Крумовград. Останалата част от проектите е в сферата на услугите. Тези услуги ще бъдат за гражданите на общината, разбира се, и ще създадат нови работни мести, т.е. ще бъдат от полза за хората, за техния комфорт, надеждност и т.н.

 

bnr.bg-12.12.2019_11.24.jpg

Чичо и племеник Наско и Иван Къркеланови от фирма „Пчеличка 2015“ ООД са заложили на услугата автоматично пране на килими. Фондът за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград е оценил качествата на техния бизнес план и е одобрил проекта им за закупуване на ново оборудване и внедряване на услугата автоматично пране на килими. Къркеланови са сред предприемачите, получили на церемония плакет и сертификат от инж. Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България, и Абидин Хаджимехмед, зам. кмет на община Крумовград.

Vrachvane_na_plaketi_FMMSB_11.12.2019.jpg

Първите проекти получиха средства от Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград

На 11 декември 2019 г. в залата на община Крумовград предприемачи от града получиха официално плакети и сертификати за финансирани свои бизнес проекти. Церемонията бележи важна стъпка в развитието на Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Плакетите бяха връчени от учредителите на Фонда д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс и изпълнителен директор за България, Абидин Хаджимехмед, зам. кмет на община Крумовград.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ разказа за дейностите на Фонда през изминалата година. Проектите са получили грантово финансиране на обща стойност 368 492 лв. и гарантирани банкови кредити в размер на 375 492 лв. Работните места, които ще бъдат създадени с реализирането им, са 17.

Първите шест фирми, получили средства от Фонда, са:

 • „ОРЕГАНО БГ“ ЕООД

  Проект: „Разширяване на капацитета за производство и разпространение на продукция от замразени зеленчуци и горски гъби чрез закупуване на машини и специализирана транспортна техника“ и Проект: „Разширяване капацитета за производство на етерични масла от хвойна плод и вършина, иглолистна вършина, бял риган, чрез закупуване на ново технологично оборудване“

 • „ТИМ ПЛЮС“ ООД

  Проект: „Разширяване производството на ПВЦ и алуминиева дограма чрез закупуване на машини и оборудване“

 • „АРГРУП РОДОПИ“ ЕООД

  Проект „Разширяване на хотелска база. Наемане и ремонт на сграда с 15 стаи (13 двойни стаи и 2 студия)“

 • „ЕЛИТ ТРАНС“ ЕООД

  Проект „Разширяване на дейността на компанията чрез закупуване на автобус и оборудване на център за технически прегледи“

 • „ПЧЕЛИЧКА – 2015“ ООД

  Проект „Разширяване на дейността на дружеството чрез закупуване на ново оборудване и внедряване на услугата автоматично пране на килими“

Създаването на фонда води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград беше подписан Меморандум за разбирателство. В съответствие с договореностите по Меморандума страните обединиха усилия и продължават да работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на общината чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитието на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието.

Учреден през юли 2019 г., фондът ще разпредели общо 10 млн. долара, 5 млн. долара осигурени като грант от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, и 5 млн. долара осигурени като заемен капитал от Райфайзенбанк България, в рамките на периода на експлоатация на рудник „Ада тепе“. Средствата са насочени за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Следвайки своите принципи в района, където развива дейност, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград създадоха Фонда с цел:

 • Осигуряване на устойчиво развитие на община Крумовград по време на експлоатация и след закриване на рудник „Ада тепе“;
 • Създаване на нови работни места и дълготрайна заетост;
 • Подобряване благосъстоянието и качеството на живот на населението на община Крумовград.

Партньори в осъществяването на дейностите на Фонда са Смарт А Груп и Райфайзен Банк:

 • Смарт А Груп е асистент в осъществяване целите на Фонда; извършва консултации за изготвяне на документи за кандидатстване, проверка на съответствието на проектите по процедурата и дейности по мониторинга и подпомагане изпълнението на сключените договори.
 • Райфайзен Банк е финансиращата институция, която разглежда проектите и извършва финансова проверка, която може да включва оценка на кредитоспособността на кандидата и предварителните финансови показатели на проекта.


 

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: София 1000, България

ул. Бачо Киро 26, етаж 3

Офис: +359 728 68 226

Моб.: +359 887 592 729

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене