В медиите

В търсене на начин да осигури устойчиво развитие, Дънди Прешъс Металс Крумовград и община Крумовград създадоха Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес. С фонд от 5 млн.щ.д. стартира финансирането на проекти, създаващи нови работни места. Първите проекти са вече финансирани и във видеото можете да видите какво споделят предприемачите.

economic.bg-13.01.2020.jpg

„Дънди Прешъс Металс” осигурява 5 млн. USD за безвъзмездно финансиране на проекти за микро, малки и средни предприятия в района на Крумовград.

Инж. Ирена Цакова е директор „Разршителни и правни дейности“ на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс”. Тя е мениджър с богат опит в опазването на околната среда. Започва работа в рудник „Челопеч" през 1999 г. През 2013 г. оглавява дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Избрана е за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 г. на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело "Mines and Money".

Вижте интервюто, дадено за списание "Икономика" »»»

bnr.bg-16.12.2019.jpg

Управителният съвет на Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малки и средни предприятия в Крумовград разгледа 14 проекта, постъпили от местни предприемачи. От тях финансиране получиха 7 проекта, предложени от 6 фирми. Фондът стартира през юли 2019 година. Той е създаден от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс" с цел устойчиво развитие на икономиката в община Крумовград.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет: Местната бизнес общност се оказа доста предприемчива. Бяха представени 14 проекта, които кандидатстваха за финансиране от Фонда. Едновременно с безвъзмездните средства във вид на грант от Фонда, всеки спечелил проект привлича и финансиране от банката-партньор под формата на кредит в същия размер. Досега кандидатстващите проекти са много добри и жизнеспособни.

През 2020 година предвидените средства са 3 милиона щатски долара - една значителна сума, усвояването на която е голямо предизвикателство пред местния бизнес. Критериите за оценка на проектите са публични и са публикувани на сайта на община Крумовград.подкрепата на бизнесначинания от страна на Фонда за момента е ограничена за предприятия, които са със седалище и адрес на управление на територията на община Крумовград. Също трябва предприятията да са притежавани и управлявани от жители на община Крумовград.

bnr.bg-13.12.2019.jpg

Фондът за подкрепа на микро, малък и среден бизнес в Крумовград, финансиран от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс", вече одобри седем проекта на 6 местни фирми. При оценка на кандидатите важна роля играят експертите от Консултантската група "Смарт А".

Жулиета Хубенова: Ние извършваме техническата оценка на компаниите и оценката за допустимост на самите проекти и на кандидатите. Даваме нашите становища на Управителния съвет на Фонда. Описваме какви са рисковете, силните и слабите страни на самите проекти, за да бъде по-лесно на Управителния съвет да вземе решение за одобрение на финансирането. Също описваме какво е икономическото състояние на самия бизнес и дали би могъл да поеме такива инвестиции, за каквито кандидатства. Много важно е и откриването на работни места, затова правим оценка колко работни места ще бъде създадени, на каква стойност и какво ще бъде повишаването на производителността на компаниите.

 

bnr.bg-12.12.2019.jpg

Заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджимехмед определя стартът на Фонда за микро, малък и среден бизнес като успешен: На специална церемония инж. Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България, и Абидин Хаджимехмед връчиха на шестте фирми с одобрени проекти сертификат и плакет. Проектите са получили грантово финансиране на обща стойност 368 492 лв. и гарантирани банкови кредити в размер на 375 492 лв.

Ето част от коментара на заместник кмета на община Крумовград Абидин Хаджимехмед:

Абидин Хаджимехмед: Община Крумовград е партньор във Фонда. Банката като партньор, "Смарт А" като консултант и Управителният съвет като краен стадий в целия процес, сме убудени, че тези проекти имат бъдеще. Те ще отговарят на изискването за устойчивост минимум 5 години. Целта е създаване на работни места. Една част от одобрените проекти са в сферата на производствената дейност, което предполага добър анализ от страна на предприемачите, за да имат готовност да реализират своята продукция и да имат пазари извън община Крумовград. Останалата част от проектите е в сферата на услугите. Тези услуги ще бъдат за гражданите на общината, разбира се, и ще създадат нови работни мести, т.е. ще бъдат от полза за хората, за техния комфорт, надеждност и т.н.

 

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене