В медиите

bnr.bg-12.12.2019_11.24.jpg

Чичо и племеник Наско и Иван Къркеланови от фирма „Пчеличка 2015“ ООД са заложили на услугата автоматично пране на килими. Фондът за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград е оценил качествата на техния бизнес план и е одобрил проекта им за закупуване на ново оборудване и внедряване на услугата автоматично пране на килими. Къркеланови са сред предприемачите, получили на церемония плакет и сертификат от инж. Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България, и Абидин Хаджимехмед, зам. кмет на община Крумовград.

Vrachvane_na_plaketi_FMMSB_11.12.2019.jpg

Първите проекти получиха средства от Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград

На 11 декември 2019 г. в залата на община Крумовград предприемачи от града получиха официално плакети и сертификати за финансирани свои бизнес проекти. Церемонията бележи важна стъпка в развитието на Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Плакетите бяха връчени от учредителите на Фонда д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс и изпълнителен директор за България, Абидин Хаджимехмед, зам. кмет на община Крумовград.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ разказа за дейностите на Фонда през изминалата година. Проектите са получили грантово финансиране на обща стойност 368 492 лв. и гарантирани банкови кредити в размер на 375 492 лв. Работните места, които ще бъдат създадени с реализирането им, са 17.

Първите шест фирми, получили средства от Фонда, са:

 • „ОРЕГАНО БГ“ ЕООД

  Проект: „Разширяване на капацитета за производство и разпространение на продукция от замразени зеленчуци и горски гъби чрез закупуване на машини и специализирана транспортна техника“ и Проект: „Разширяване капацитета за производство на етерични масла от хвойна плод и вършина, иглолистна вършина, бял риган, чрез закупуване на ново технологично оборудване“

 • „ТИМ ПЛЮС“ ООД

  Проект: „Разширяване производството на ПВЦ и алуминиева дограма чрез закупуване на машини и оборудване“

 • „АРГРУП РОДОПИ“ ЕООД

  Проект „Разширяване на хотелска база. Наемане и ремонт на сграда с 15 стаи (13 двойни стаи и 2 студия)“

 • „ЕЛИТ ТРАНС“ ЕООД

  Проект „Разширяване на дейността на компанията чрез закупуване на автобус и оборудване на център за технически прегледи“

 • „ПЧЕЛИЧКА – 2015“ ООД

  Проект „Разширяване на дейността на дружеството чрез закупуване на ново оборудване и внедряване на услугата автоматично пране на килими“

Създаването на фонда води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград беше подписан Меморандум за разбирателство. В съответствие с договореностите по Меморандума страните обединиха усилия и продължават да работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на общината чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитието на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието.

Учреден през юли 2019 г., фондът ще разпредели общо 10 млн. долара, 5 млн. долара осигурени като грант от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, и 5 млн. долара осигурени като заемен капитал от Райфайзенбанк България, в рамките на периода на експлоатация на рудник „Ада тепе“. Средствата са насочени за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Следвайки своите принципи в района, където развива дейност, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград създадоха Фонда с цел:

 • Осигуряване на устойчиво развитие на община Крумовград по време на експлоатация и след закриване на рудник „Ада тепе“;
 • Създаване на нови работни места и дълготрайна заетост;
 • Подобряване благосъстоянието и качеството на живот на населението на община Крумовград.

Партньори в осъществяването на дейностите на Фонда са Смарт А Груп и Райфайзен Банк:

 • Смарт А Груп е асистент в осъществяване целите на Фонда; извършва консултации за изготвяне на документи за кандидатстване, проверка на съответствието на проектите по процедурата и дейности по мониторинга и подпомагане изпълнението на сключените договори.
 • Райфайзен Банк е финансиращата институция, която разглежда проектите и извършва финансова проверка, която може да включва оценка на кредитоспособността на кандидата и предварителните финансови показатели на проекта.


 

srednogorie.bg-12.11.2019.jpg

На 11 декември 2019 г. в залата на община Крумовград предприемачи от града получиха официално плакети и сертификати за финансиране на свои бизнес проекти. Церемонията бележи важна стъпка в развитието на Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Плакетите бяха връчени от учредителите на Фонда - д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс и изпълнителен директор за България, и Абидин Хаджимехмед, зам. кмет на община Крумовград.

ЕТИКЕТИ:
bnr.bg-11.12.2019.jpg

"Съдбата помага на смелите", с тези думи Красен Кискинов, председател на Управителния съвет на Фонда за малък и среден бизнес в Крумовград, пожела успех на шестте фирми, получили днес сертификати за своите одобрени проекти. Фондът разполага с 10 млн. щатски долара, от които 5 милиона се предоставят безвъзмездно от златодобивната компания „Дънди Прешъс Металс“.

 

bnr.bg-11.12.2019.jpg

С шест одобрени проекта стартира фондът за подкрепа на малкия и среден бизнес в Крумовград, финансиран от златодобивната компания "Дънди Прешъс Металс". Отпуснатите средства са в размер на 368 492 лева, а гарантираните банкови кредити са на стойност 375 492 лева. Фондът разполага с 10 млн. щатски долара, от които 5 милиона се предоставят безвъзмездно от „Дънди Прешъс Металс“, а 5 милиона се дават като кредити от Райфайзен банк.

В тържествена обстановка заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджимехмед и вицепрезидентът на "Дънди" инж. Илия Гърков връчиха сертификати на предприемачите.

 

Търсене

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене